Årsmöte 2018

verksamhetsberättelsen för 2017

 Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist. Dessutom har det varit en vakant plats i styrelsen.

 Lokaler har varit uthyrda vid 79 olika tillfällen av 17 olika hyresgäster. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 11 olika tillfällen. Vi har också hyrt ut stolar och bord vid ett par tillfällen. En konstutställning anordnades under 2 dagar i september, som var välbesökt som vanligt. En fotoutställning, vilket var något nytt för föreningen, anordnades i april och det blev fullt med utställare där Karlshamns fotoklubb var inbjuden och ställde ut med några fotografer. Tommy Nilsson föreläste och visade sina bilder, i april, hämtade från sin senaste bok.

 Under året har det gjorts en del för att minska elförbrukningen. Med hjälp av ett investeringsbidrag från kommunen har vi bytt alla lampor på väggen i stora salen till LED och i lilla salen ska nya planfonder sättas upp, med LED, vilka är inköpta men inte monterade vid årsskiftet. Även spotlighten till utställningsskärmarna är bytta till LED. Arbetet med att byta ut lampor fortsätter. Röjning av slänten framför Folkets Hus har påbörjats, med hjälp av  utomstående personer.

 Årets ekonomi visar på ett plusresultat, vilket kan bero på dels den milda vintern och dels på att vi inte har använt hela investeringsbidraget ännu. Även uthyrningarna har varit bättre än förra året. I övrigt se resultat- och balansräkningarna.

 Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 

Bräkne-Hoby 2018-03-05

 

 

 

Christer Svantesson                                                                  Rune Kronkvist

 

 

 

 

Tommy Persson                                                                       Ingmar Nordqvist

Bokslut 2017

Sammanställning av Bokslutet 2017

 

Ingående balans

 

 

 

Kassa

2 440,00

 

 

Bank

26 058,62

 

 

Fastighet

25 000,00

 

53 498,62

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-15 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 385,00

 

 

 

 

-25 135,00

 

 

Tillgångar

28 363,62

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftsbidrag

35 250,00

 

 

Kom. investeringsbidrag

14 000,00

 

 

Kom. arrangemangsbidrag

0,00

 

 

Övriga bidrag

175,00

 

 

Hyresintäkter

25 802,00

 

 

 

 

 

75 227,00

Konstutställningen

2 000,00

 

 

Fotoutställningen

4 829,00

 

 

Kulturarrangemang

300,00

 

 

Övriga intäkter

1 035,00

 

 

 

 

 

8 164,00

 

 

 

83 391,00

Utgifter

 

 

 

Fastigheten inkl försäkring

 

-51 967,78

 

Medlemsavgifter

 

-1 444,00

 

Ränta lånet

 

-1 034,00

 

Bankavgifter

 

-1 080,00

 

Porto, expenser, arkiv

 

-1 390,00

 

Möteskostnader

 

-1 405,00

 

Kulturarrangemang

 

0,00

 

Fotoutställningen

 

-2 307,25

 

Marknadsföring

 

-895,00

 

Uppvaktningar

 

0,00

 

Konstutställning

 

-1 628,00

 

 

 

 

-63 151,03

 

 

Resultat

20 239,97

Utgående balans

 

 

 

Kassa

2 400,00

 

 

Bank

39 164,57

 

 

Fastighet

25 000,00

 

66 534,57

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-10 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

 

 

 

- 19 785,00

 

 

Tillgångar

46 749,57

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

18 385,95

 

Verksamhetsplan och budget för 2018

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2018

 Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning som tidigare, med de restriktioner för den policy som föreningen har.

 Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning under första halvåret och en konstutställning under andra halvåret. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto.

 Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt planeras att fräscha upp köket med ny färg på luckorna samt nya knoppar. Planfonderna med LED-lampor ska monteras upp i Lilla salen.

 Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året.

 

Driftsbudget för

                                           Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

                                                       Verksamhetsår 2018

 Inkomst:

 

Kommunalt driftsbidrag

  34 000

Hyresintäkter

  20 000

Övriga intäkter

    1 000

                                    Summa

  55 000

 Utgift:

 

Fastighet uppvärmning

   25 000

Fastighet vatten & renhållning

     6 000

Fastighetsunderhåll

     1 000

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Banklån amortering + ränta

     7 000

Administrativa utgifter

     1 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

   55 000

  

Investeringsbudget för

                                          Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

                                                        Verksamhetsår 2018

 Renovering av köksluckorna inkl nya knoppar                            1 000

 Inköp av hopfällbar stege                                                                1 000

 Inköp trådlös mikrofon                                                                   3 000

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

14.04 | 13:01

Hur stänger man av ljudet som spelas upp automatiskt på eran sida.

...
21.02 | 07:47

Övernattning på Folkets Hus är förbjudet av säkerhetsskäl.

...
21.02 | 01:25

looololol

...
21.02 | 01:22

Hej! Hur mycket kosta det att hyra en lokal 1 natt?

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS